مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اردبیل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  دانشگاه
  منابع انسانی و آموزش/ کار رایانه ای قسمت دانش بنیان دانشگاه

  توضیحات: کار با رایانه و تایپ و طراحی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  ب
  مسئول دفتر/ منشی نمایندگی بیمه

  توضیحات: در دفتر نمایندگی بیمه پاسارگاد مشغول به کار بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پرداخت الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آزاد اسلامی واحد اردبیل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com