مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی خراسان رضوی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت حسابرسی آرنیکا ارقام پارس
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • مرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت حسابرسی پارس پویا
  مالی و حسابداری/ حسابرسی

پروژه ها

 • 1396
  شرکت صنعت و معدن
  حسابرس
 • 1396
  شرکت سنگ زرمهر مارلیک
  حسابرس
 • 1395
  شرکت ترنم دشت طوس
  حسابرس
 • 1395
  شرکت مهراز شرق
  حسابرس
 • 1395
  شرکت تعاونی کاغذ شرق کاویان
  حسابرس
 • 1395
  بیمارستان رضوی
  حسابرس
 • 1395
  هتل فردوس
  حسابرس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com