مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه آزاد قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com