مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  های وب
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  مبین نت
  کارشناس فروش و مرکز تماس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره MCSE
  40% Complete
  عنوان مدرک: شبکه

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره MCSE
  40% Complete
  عنوان مدرک: شبکه
https://.com