مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش تکنولوژی /دانشگاه موسسه عمران و توسعه همدان
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی سینما
  گرایش کارگردانی /دانشگاه انستیتوی فیلم و تلویزیون هندوستان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
https://.com