مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد / معدل 15.59

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  پتروشیمی کارون
  مهندسی صنایع/ سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  پتروشیمی بندرامام خمینی
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژ]

پروژه ها

 • 1394
  پروژه آماک در اهواز
  مسئول کنترل پروژه
 • 1393
  فنس کشی پتروشیمی بوعلی سینا
  سرپرست کنترل پروژه
 • 1387
  تعمیرات رآکتورهای گازی واحد MTBE پتروشیمی بندرامام خمینی
  مسئول کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش پتروشیمی بندرامام خمینی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com