مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی معماری
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه شمس گنبد کاووس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری
https://.com