مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی حقوق
    گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور جلفا / معدل 16.5

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
    موسسه حقوقی ملل
    حقوق/ مشاور حقوقی
https://.com