مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1394
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش انسانی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پتروشیمی بین الملل
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com