مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه عصر دین و دانش / معدل 18
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی آلودگی محیط زیست
  گرایش بازیافت /دانشگاه علم یکاربردی وارحد شهرداری تهران / معدل 18
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم علوم تجربی
  گرایش معلمان /دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر / معدل 18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بهروش ریل آسانبر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  هیربد نیرو
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری
 • دی ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  آژانس سبلان سیر
  مسئول زیارتی اتباع مقیم ایران

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com