مختصری از من

ارتباطات قوی -مذاکره -مدیریت -کار تیمی -مسیولیت پذیری و پاسخ گویی-مشتری مداری -مهربان و باحوصله:)

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار و تکنولوژی /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد دماوند / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت بازرگانیمان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر میانی و گرافیست

  توضیحات: پشتیبانی از سیستم ها -طراحی بنر -طراحی ست اداری -پاسخگو مشتریان

افتخارات

 • 1394
  انجام کار تیمی با نخبه های دانشگاه شریف برای تاسیس کانال مهندس + .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارداني

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ - office -network -+ icdl mcse
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارداني
https://.com