مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
  گرایش برنامه ریزی مسکن شهری /دانشگاه دانشگاه سراسری تبریز / معدل 18.56
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی جغرافیا
  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری /دانشگاه سراسری تبریز / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۶
  شرکت مهندسین مشاور شهرسازان آذراندیش
  کارشناس

  توضیحات: همکاری با شرکت اسکان پایا(نوسازان شهرتهران) به مدت 6 ماه
  1- شناسایی بافت فرسوده مناطق 10، 4 ،8 ، 2 ، 3 شهر تبریز
  2- مطالعات اجتماعی و اقتصادی مربوط به بافت فرسوده مناطق فوق
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور خدمات پژوهشی در 8 طرح هادی
  1- طرح هادی روستای دلو از شهرستان ارومیه
  2- طرح هادی روستای ژارآباد از شهرستان ارومیه
  3- طرح هادی روستای سلطان آباد از شهرستان ارومیه
  4- طرح هادی روستای زیوه از شهرستان ارومیه
  5- طرح هادی روستای برده کش از شهرستان ارومیه
  6- طرح هادی روستای کنعان علیا از شهرستان ارومیه
  7- طرح هادی روستای کنعان سفلی از شهرستان ارومیه
  8- طرح هادی روستای قمشلو از شهرستان ارومیه
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور شهرسازان آذراندیش در قالب طرح های زیر:
  1- مطالعات جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ترافیکی طرح جامع - تفصیلی شهر خسروشاه
  2- مطالعات جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ترافیکی طرح جامع شهر سراب
  3- مطالعات جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ترافیکی طرح جامع - تفصیلی شهر نودشه
  4- مطالعات جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و ترافیکی طرح جامع - تفصیلی شهر سطر
  5- طرح پدافند غیرعامل شهر خسروشاه
  همکاری با شرکت اسکان پایا(نوسازان شهرتهران) به مدت 6 ماه
  1- طرح توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی بافت حاشیه نشین شهر تبریز (یوسف آباد)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google earth
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • global mapper
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com