مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۶
  فرمانداری بوشهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  فرمانداری بوشهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بازرسی فنی آذر ستاویز
  ایمنی و محیط زیست/ بازرس فنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۲
  فرمانداری بوشهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • بهمن ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  بخشداری شبانکاره
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری اطلاعات
 • خرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۸
  بخشداری شبانکاره
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کاربر رایانه

دانش تخصصی

 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE ADVANCE
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: hse-ms
 • بازرسی فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه رایانه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: PROCESS HAZARD ANALYSIS SOFTWARE TOOLS
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: PROCESS HAZARD ANALYSIS & HAZOP METHOD
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: RISK ASSESSMENT

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار BASCOM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار PHAST
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار PHA pro
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: HSE ADVANCE
 • HSE
  80% Complete
  عنوان مدرک: hse-ms
 • بازرسی فنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه رایانه
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: PROCESS HAZARD ANALYSIS SOFTWARE TOOLS
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: PROCESS HAZARD ANALYSIS & HAZOP METHOD
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: RISK ASSESSMENT
https://.com