مختصری از من

داشتن روحیه کار تیمی و مدیریت جمعی و همچنین مسولیت پذیری و سخت کوشی سرلوحه کار اینجانب می باشد و همچنین امکان کار در شرایط سخت و بحران .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  انجام تحقیق پژوهشی با عنوان (جرم انگاری های جدید در پرتو جرائم سازمان یافته فراملی) برای بنیاد نخبگان نیروهای مسلح

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com