مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی معماري داخلي
    /دانشگاه دانشگاه علمي كاربردي واحد٣٤

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک: TTC,FCE
https://.com