مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش حفاری و بهره برداری /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 15.73
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  مرکز آمار ایران
  منابع انسانی و آموزش/ مٱمور

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • VOXLER
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Seisimager
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com