مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علمی کاربردی واحد 15 / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۳
  موسسه بیمه امید
  مدیر اداری و دبیرخانه

  توضیحات: در سال 91 بعنوان مدیر نمونه انتخاب شدم.

 • تیر ۱۳۷۹ تا اردیبهشت ۱۳۸۳
  فرمانداری میانه
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر فرماندار

افتخارات

 • 1393
  مدیر نمونه اداری و دبیرخانه موسسه بیمه امید شده ام.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: گام الکترونیک
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اداری و کارگزینی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com