مختصری از من

گواهی نامه (Certification) های کسب شده:
گواهی دوره: بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد API 510 code-2014 با نمره : 84 (آوریل 2015)
گواهی دوره : کاربرد استانداردهای ASTM, ASME, ASNT و API در مهندسی بازرسی فنی . ( سپتامبر 2014)
گواهی دوره : بازرسی مکانیزم های تخریب بر اساس استاندارد API RP 571-2011. ( سپتامبر 2014)
گواهی دوره : بازرسی جرثقیل ها و تجهیزات بالابری (فروردین 1394)
گواهی دوره : آشنایی با نانوتکنولوژی. (اکتبر 2013)
گواهی دروه : آشنایی با نرم افزار MATLAB . (آوریل 2016)
گواهی حضور در سومین کنفرانس بین المللی آزمون های غیر مخرب ایران. (اسفند1394)
گواهی دوره : امداد و کمک های اولیه عمومی (شهریور 89)
گواهی دوره : مهارت های داوطلبی (فروردین 90)

کار آموزی های گذرانده شده:
1-شرکت نفت فلات قاره ایران - جزیره سیری (تیر 1393)
2-شرکت نفت فلات قاره ایران- جزیره لاوان (مرداد1394)

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی ایمنی
  گرایش بازرسی فنی /دانشگاه صنعت نفت / معدل 18.12

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی مهندسی بازرسی فنی
 • 1394
  شرکت در سومین کنفرانس بین المللی آزمون های غیر مخرب ایران

پروژه ها

 • 1394
  شناسایی و اندازه گیری عیوب با استفاده از تکنیک های Ultrasonic
  دانشجو

افتخارات

 • 1395
  فارغ التحصیل از دانشگاه صنعت نفت به عنوان نفر برتر رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دانش تخصصی

 • آزمون های غیر مخربNDT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری و بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند های پتروشیمی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • متالوگرافی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع روشهای جوشکاری و عملیات حرارتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های حفاظت کاتدی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی در صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نقشه های صنعتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی(FFS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • PV Elite
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمون های غیر مخربNDT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری و بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند های پتروشیمی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • متالوگرافی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع روشهای جوشکاری و عملیات حرارتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیستم های حفاظت کاتدی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی در صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نقشه های صنعتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی(FFS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com