مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  راه صنعت فلات
  مهندسی صنایع/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: به مدت 31 روز در فاز 19 پارس جنوبی(کنگان- عسلویه) در شرکت ساختمانی راه صنعت فلات مشغول به کار بودم.. و در آنجا با نرم افزارهای اکسل و ورد کارهای دفتری مربوطه کارگاه را انجام میدادم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه: انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با در نظر گرفتن ارزش در معرض ریسک(value at risk) با استفاده از مدل های آماری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ ده انگشتی فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار msp
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ ده انگشتی فارسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com