مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی ادبیات فارسی
  گرایش زبان و ادبیات فارسی /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت انتقال داده های آسیاتک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ISDP
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت پیشگامان نصف جهان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل
 • آذر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت جلفا رایانه سپاهان
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش - مدیر داخلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانت آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ticketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانت آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ticketing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com