مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی
  گرایش خوردگی وحفاظت از مواد /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 16
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندس مواد و متالورژی
  گرایش شناسایی و انتخاب مواد /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
  بازرس فنی جوشکاری و رنگ

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس درس خوردگی فلزات در مقطع کارشناسی
https://.com