مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه تهران / معدل 15
  • 1389 تا 1394
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15
https://.com