مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش راه و حمل و نقل /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه فردوسی (واحد قوچان) / معدل 14.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • Teacher Assistant in UT a couple of paper in conferences
 • Teacher assistant in UT A couple of papers in conferences

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زنجیره تامین و تدارکات
  20% Complete
  عنوان مدرک: انجام پروژه مرتبط
 • مدیریت منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مطالعات برمبنای علایق شخصی (ناشی از تایپ شخصیتی متناسب من با این حوزه)
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور - (سرپرست اکیپ نقشه برداری)
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک: Coursera Certificate
 • مدل سازی انتخاب افراد
  100% Complete
  عنوان مدرک: موضوع پایان نامه ارشد

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • NLOGIT
  60% Complete
  عنوان مدرک: انجام پروژه دانشگاهی
 • شخصیت شناسی بر مبنای متد مایرز-بریگز MBTI
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی زیرنظر مربی رسمی CPP

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL 104
دانش تخصصی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  20% Complete
  عنوان مدرک: انجام پروژه مرتبط
 • مدیریت منابع انسانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مطالعات برمبنای علایق شخصی (ناشی از تایپ شخصیتی متناسب من با این حوزه)
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک از سازمان فنی و حرفه ای کشور - (سرپرست اکیپ نقشه برداری)
 • نرم افزار آماری R
  60% Complete
  عنوان مدرک: Coursera Certificate
 • مدل سازی انتخاب افراد
  100% Complete
  عنوان مدرک: موضوع پایان نامه ارشد
https://.com