مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور دلیجان / معدل 14.78

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه فنی و حرفه ای
 • نرم افزار MSP
  40% Complete
  عنوان مدرک: _

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com