مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی معماري
  گرایش معمارى /دانشگاه غيرانتفاعى سناباد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • صنایع چوب
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Auto cad 3D max
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • صنایع چوب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com