مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی فقه وحقوق اسلامی
  گرایش فقه و حقوق اسلامی /دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین / معدل 13.88

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت کارگزاری وسرمایه گزاری صدرا
  حقوق/ مشاور حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com