مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسي شيمي
  گرایش صنايع معدن /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد شهرقدس

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  اتليه روزگار خوش
  فيلم برداري و تدوين فيلم

  توضیحات: مدير بخش تدوين آتليه

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  سازماني مشخصي نبود
  بازاریابی و فروش/ بازاريابي و كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • EDIUS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com