مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور رامهرمز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۴
  سینره
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • امور مشاوره در زمینه ازدواج

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com