مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه علامه فیض کاشانی / معدل 15.4

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۸۹
  شرکت ژرف پی
  / تکنسین برق
 • مهر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت بناتاسیاست کاویان
  / مهندس برق
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت صدان گروپ
  / مهندس برق
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت فرینه فناور
  مهندسی برق/ مهندسو طراح
 • دی ۱۳۴۸ تا دی ۱۳۴۸
  شرکت کنتاکت اسانسور
  مهندسی برق/ اجرا
 • دی ۱۳۴۸ تا هم اکنون
  شرکت المان سازه پایدار
  مهندسی برق/ مهندس برق

دانش تخصصی

 • طراحی مدارات قدر و فرمان و plc s7-300,4000 ,;plc logo
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • طراحی مدار فرمان و قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plc s300;4000
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Plc logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dialux4.2.1
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع علامه فیض
 • اتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PLC S7 300/400.برق صنعتی اتوکد dialux
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کیش وی
دانش تخصصی
 • طراحی مدارات قدر و فرمان و plc s7-300,4000 ,;plc logo
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • طراحی مدار فرمان و قدرت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plc s300;4000
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Plc logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dialux4.2.1
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع علامه فیض
 • اتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com