مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 15
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کلینیک دندانپزشکی مهر
  منابع انسانی و آموزش/ سوپروایزر

  توضیحات: در سمت سوپروایزر مجموعه مشغول فعالیت هستم که شامل اداره و آموزش نیروهای انسانی مرکز می باشد.

 • مرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  بیمه ایران
  مالی و حسابداری/ کارورز

  توضیحات: در قسمت صدور بیمه نامه مشغول بوده ام.

پروژه ها

 • 1394
  راه اندازی نرم افزار HIS
  تحلیلگر و آموزش دهنده به کاربرین

  توضیحات: نصب نرم افزار در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی که به عنوان تحلیلگر و آموزش دهنده به کارمندان این موسسات حضور داشتم.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه کتاب
 • شطرنج
 • خیاطی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com