مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک /دانشگاه صنعتی شاهرود
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش خاک /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 13.34

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت آرمان سبز
  کارشناس فروش
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت سیمان شمال
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس معدن و سرپرست خردایش
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  آزاد
  متصدی فروشگاه
 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  هنرستان کشاورزی
  مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
 • ACDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com