مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  گرایش مديريت بازرگاني /دانشگاه آزاد تهران جنوب

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com