مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  /دانشگاه سراسری اراک / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  سالن ورزشی
  مربی سالن ورزشی

  توضیحات: یک سال مربی گری در سالن ورزشی بدنسازی و کمک مربی بسکتبال

افتخارات

 • 1395
  فهرمان چندین دوره مسابقات دانشگاهی در ورزش بدنسازی
  حکم و مدال قهرمانی در رشته های فیتنس و تناسب اندام و لیفت در سطح استان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس علوم ورزشی و تربیت بدنی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس علوم ورزشی و تربیت بدنی
https://.com