مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش اقتصادی /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  فروشگاه موبایل
  بازاریابی و فروش/ فروشنده و نرم افزار کار
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت زمین ستون ساز سپاهان
  کارمند

  توضیحات: انجام امور اداری شرکت

دانش تخصصی

 • اشنایی با سیستم فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با سیستم فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com