مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری

دانش تخصصی

 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com