مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 18.49
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه /دانشگاه تبریز / معدل 14.68

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com