مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آژانس مسافرتی
  بازاریابی و فروش/ داخلی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شهرداری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس زبان های برنامه نویسی ویژه میکرو کنترلر ها در موسسات آموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رباتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع فنی تهران
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع فنی تهران
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ardiuno
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رباتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع فنی تهران
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع فنی تهران
 • برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com