مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش مهندسی تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه دانشکده دارالفنون بجنورد / معدل 14.95

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VB.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی VB.NET
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com