مختصری از من

دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی را در مدارس دولتی گذرانده و مدرک دیپلم ریاضی فیزیک را با معدل 18 کسب نمودم.
در دوره کارشناسی به عنوان همکاری با اساتید کلاس حل تمرین با دانشجویان ترم پایین برداشته و تجربه آموزش کسب نمودم.
نرم افزار های مربوط به رشته دانشگاهی را در محل دانشگاه آموختم.
تجربه در زمینه فروش در کنار تحصیل دوره کارشناسی را داشته ام.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش بهینه سازی سیستم ها /دانشگاه علوم و فنون بابل
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه علم وصنعت بهشهر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نورآوران شمال پیمان
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل کیفیت
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گلنان پوراتوس
  مهندسی صنایع/ انباردار
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  پوشش خودرو بابل
  مهندسی صنایع/ بازرس کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com