مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه دامغان / معدل 15.32

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت فنی مهندسی آژند
  بازاریابی و فروش/ کادر دفتری ، امور مشتریان
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت تبلیغاتی دید هفت
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش ، روابط عمومی و تبلیغات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  . دوره های ICDL با گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه پیشتاز پرداز سمنان . دوره CompTIA A+ با گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه پیشتاز پرداز سمنان . دوره Network+ با گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه پیشتاز پرداز سمنان . دوره Server+ با گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه پیشتاز پرداز سمنان . دوره MCITP 2008 (آرمون های : 642-70 ، 640-70 ، 646-70 ، 680-70 ، 647-70 ، 643-70) با گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای در آموزشگاه پیشتاز پرداز سمنان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com