مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی مخابرات راه دور فارس / معدل 17.92

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت فنی مهندسی امن گستران شهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول فروش و نصب تجهیزات امنیتی

  توضیحات: مدیریت و فروش تجهیزلت حفاظتی امنیتی
  نصب و ارتقا تجهیزات امنیتی و دوربین های مدار بسته

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com