مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه سراسری سمنان / معدل 15.5
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه آزاد ورامین / معدل 13.66

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با استفاده از 4-آمینو کومارین به عنوان پروژه پایان نامه و تعدادی دیگر مقاله علمی پژوهشی در آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر فرومدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

پروژه ها

 • 1395
  سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با استفاده از 4-آمینو کومارین

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با تکنیک HPLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: گرفته شده از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • chem office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با تکنیک HPLC
  100% Complete
  عنوان مدرک: گرفته شده از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
https://.com