مختصری از من

"به عنوان فردی که زمینه فناوری اطلاعات را با آینده نگری و هم چنین از روی علاقه انتخاب کرده ام برنامه ام برای جلب توجه و نظر مدیران کاری خود بدین ترتیب خواهد بود:
نظم و دقت نظر در انجام امور محوله را سرلوحه کار قرار خواهم داد و در اثبات توانایی هایم از کوچکترین کوششی دریغ نخواهم کرد.
جهت پیشرفت علمی و تخصصی نهایت تلاشم را صرف آموزش و مطالعه خواهم نمود.
با حس مسئولیت پذیری سعی خواهم نمود اعتماد مدیران را جلب نمایم."

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه جندی شاپور

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  نیک استون
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  ناب ویژن
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس
 • خرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت بین المللی استراتوس
  مهندسی برق/ کارمند دپارتمان برق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com