مختصری از من

به عنوان شخصى كه از روى علاقه و به صورت تخصصى در زمينه ى بيماريهاى قلب و عروق فعاليت ميكنم،بسيار علاقه مند هستم تا تخصص و انگيزه خود را با تيم در حال توسعه شما به اشتراك بگذارم و به همراه سخت كوشى و صداقت كارى در پيشبرد اهداف سازمانى شما مفيد باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1395
  دکتری تخصصى بيماريهاى قلب و عروق
  /دانشگاه علوم زشكى آجا - دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  بيمارستان٥٠٢ آجا، بيمارستان بانك ملى ايران،بيمارستان تهرانپارس تهران،بيمارستان گاندى تهران،بيمارستان مهديه تهران، بيمارستان تخت جمشيد كرج،بيمارستان جم،مركز پزشكى هسته اى بيمارستان مدرس
  پزشکی درمانی/پرستاری// مقيمى تخصصى قلب و عروق

  توضیحات: تجربه ى سه سال خدمت به هم نوعان در بيمارستان ٥٠٢ آجا
  آشنايى با انواع تجهيزات موجود در بيمارستانهاى مختلف و همچنين
  تجربه ى كار با امكانات پايين و حتى عدم وجود تجهيزات پاراكلينيك
  تجربه ى ويزيت گروههاى متفاوتى از بيماران (بيماران مسن ، زنان باردار،...)
  آگاهى از نحوه ى عملكرد مراكز پزشكى هسته اى

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله كارآزمايى بالينى در مجله علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى تابستان ٩٥
 • 1392
  نماينده رزيدنت هاى بيمارستان شهيد مدرس در دو سال متوالى سرپرست انترنهاى بيمارستان شهيد مدرس در دو سال متوالى
 • 1391
  چاپ مقاله گزارش موردى در مجله علمى دانشگاه علوم پزشكى آجا -پاييز ٩٠
 • 1388
  تدريس كلاسهاى پژوهشى در كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكى آجا

افتخارات

 • 1393
  جزو رزيدنتهاى انتخابى جهت ويزيت خيريه ى دانش آموزان و همچنين ويزيت خيريه ى بيماران شهردارى تهران
 • 1392
  رزيدنت انتخابى جهت برگزارى آزمون هاى سميولوژى دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى
 • 1391
  جزو نفرات برتر دوران پزشكى عمومى -دانشگاه علوم پزشكى آجا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعاليتهاى ورزشى از قبيل شطرنج (كسب رتبه استانى)و فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com