مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه اراک

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داروسازی روژین تولید
  داروسازی و بیو تک/ مدیر توسعه آزمایشگاهها
 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۴
  داروسازی آفا شیمی
  داروسازی و بیو تک/ رئیس آزمایشگاه کنترل کیفیت
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۸
  داروسازی تهران شیمی
  داروسازی و بیو تک/ کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: IELTS 6.5
https://.com