مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت گردشگری و توریسم
  /دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 37
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم مکانیک خودرو
  گرایش خط مونتاژ /دانشگاه ساپکو / معدل 13.42
 • 1386 تا 1387
  دیپلم مکانیک خودرو
  گرایش مکانیک خودرو / معدل 15.6

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  هدایا گستران تیراژه
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر ، بازرگانی
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  انتشارات قلم داور
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر ، فنی
https://.com