مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  گرایش بیومتریال /دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیومتریال /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  بهداشت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ دندانپزشکی

  توضیحات: توضیحات: دوره کارآموزی

پروژه ها

 • 1395
  Modification of Electro-spun PET Mat by Chemically Cross-linker and its Cellular Study
  پژوهشگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بیومتریال ها به طور ویژه بیوپلیمرها
 • مهندسی بافت به طور ویژه مهندسی بافت پوست رگ چشم
 • رهایش دارو

ابزار و نرم افزار

 • دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب melting point apparatus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دستگاه اسپکتروفوتومتر FT-IR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com