مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه دولتی سلمان فارسی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  آموزشگاه زبان سفیر گفتمان
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری

  توضیحات: برگزیده شدن به عنوان کارمند نمونه

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  آموزشگاه زبان سفیر گفتمان
  منابع انسانی و آموزش/ استاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش به زبان آموزان در موسسه زبان سفیر گفتمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آموزش زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش زبان انگلیسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش زبان انگلیسی
دانش تخصصی
 • آموزش زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش زبان انگلیسی
https://.com