مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد واحد رودهن / معدل 15.39
  • 1384 تا 1387
    فوق دیپلم برق
    گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 14.5
https://.com