مختصری از من

فردي مسئوليت پذير و متعهد و منظم

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی حسابداري
  گرایش مالي /دانشگاه آزاد اسلامي

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شركت فني مهندسي
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: انجام كار هاي دفتري و حسابداري

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعال و علاقه مند در تمام زمينه ها

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com